Vår nästa unicorn? – Rollspelande AI-avatarer

Padel kan du möjligtvis lära dig efter en workshop, men det räcker inte för en nervös sjuksköterska som ska hantera sin första patient inom palliativ vård.

För vi människor är väldigt duktiga på att leverera passiv inlärning, vi förväntas lära oss genom att titta, läsa eller lyssna. Men, det aktiva lärandet, likt när idrottaren står och nöter på sin träning, det lyser oftast med sin frånvaro. Ifall det sker, så är det sällan med frekvens.

Det är inget revolutionerande med att vi behöver träna för att lära oss, men att lära sig genom att prata med AI-styrda avatarer är däremot det. Låt oss visa dig hur säljare, ledare, och sjuksköterskor har skapat egna virtuella miljöer med en coachande AI där de vågar göra misstag innan de träffar…människor.