Upskilla eller försvinna – så skapar du en lärande organisation

Vi står inför en enorm utbildnings- och lärandeboom. Förändringshastigheten medför att alla medarbetare i en organisation, från styrelseordförande till den nyanställde, måste lära sig både nytt och mer än någonsin. Men vad ska vi lära oss? Och hur?

Pär Lager är en av Sveriges ledande personer inom kompetensutveckling och lärande. Under denna trendspaning delar han kunskap och insikt om ledande trender, behov och praktiska case. Utmaningen är stor, men möjligheterna med livslångt lärande är större.

 

 

Scroll to Top