Undvik hamburgerfällan – Utvecklingen inom employer branding över tid

Hamburgerfällan – Utvecklingen inom employer branding tar oss utifrån ett personligt perspektiv igenom hur området har utvecklats över tid. Vi får perspektiv och reflektioner kring hur employer branding har förflyttats, från att vara fokuserat på rankingar och studentaktiviteter till att bli ett område som berör hela medarbetarresan och idag närmast är affärskritiskt för att organisationer ska uppnå sina mål. Vi kommer att ta del av hur talaren ser på grundfilosofin för employer branding och dess förutsättningar. Utöver det kommer seminariet också att beröra områden som arbetsgivarerbjudandet och dess betydelse, varför paketeringen av arbetsgivarkommunikationen har fått en större inverkan och hur utvecklingen av kommunikationskanaler skapar både möjligheter och utmaningar.

Scroll to Top