Tillitsbaserat ledarskap – frihet och ansvar

Med tillitsbaserat ledarskap avses ett ledarskap där vi decentraliserar, förenklar och samarbetar mot en gemensam vision. Det är ett medmänskligt ledarskap, där vi ser varje individ och är beredda att anpassa arbetet utifrån deras behov och förutsättningar. Med tillit blir organisationer tryggare och misstag används för lärande, så att anställda vågar då pröva sig fram. Om detta kommer du lära dig mer i denna föreläsning, som lutar sig mot både internationell forskning och konkreta exempel från privat och offentlig sektor. Här får du exempelvis lära dig hur ledarskap och styrning måste stå i samklang för att vi ska kunna bygga tillit.

Scroll to Top