HR-processerna som sätter HR och ledare i förarsätet

HR-data är inte längre en dröm utan ett centralt styrinstrument för tillväxt. För att lyckas med en tillväxtstrategi behöver den kunna omsättas i praktiken – av de anställda! För att använda HR-data och processer på bästa sätt behöver vi säkerställa kvalitet, effektivitet och kopplingen till verksamhetens strategi för maximal effekt. Under detta seminarium dyker vi ned i tre viktiga delar: lön och belöning, rätt lönesättning och lönerevisionsprocessen och ger konkreta handfasta råd kring hur ni kan ta er an dessa. Hur de kopplas till tillväxtstrategin och varför smarta processer med tillgänglighet sätter HR och chefer i förarsätet.

Simployer är sponsor av Digital- & techscenen

Scroll to Top