Sambandet mellan engagerade medarbetare och nöjda kunder

Visste du att det finns ett starkt samband mellan engagerade medarbetare och lönsamhet? Kund- och medarbetarresan har under en längre tid varit buzzwords av den goda anledningen att det är viktigt att förstå dessa resor för att kunna förbättra dem. Det många företag inte tänker på är länken mellan dessa två resor. Lyssna på när Netigate dyker djupare i sambandet mellan engagerade medarbetare och nöjda kunder och hur företag kan använda länken mellan dessa för att öka tillväxt och lönsamhet.

Scroll to Top