Så skapar HR hållbara resultat i en föränderlig tid

Vi befinner oss just nu mitt uppe i ett historiskt ögonblick med genomgripande konsekvenser från bland annat pandemi, krig och klimatkris. När verksamheterna transformeras i takt med att samhället förändras ställs HR inför nya utmaningar. Vår förmåga att verka i vår profession och visa ledarskap inom innovation är helt avgörande för organisationer framåt. Många organisationer behöver göra omtag för att vara fortsatt framgångsrika, attrahera talanger och förstå att lönsamhet uppnås genom hållbarhet.

Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening, har en nyfikenhet och en stark vision om vad framtidens HR är. De förändringsresor som hon varit med och drivit har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Lena har en gedigen senior HR-erfarenhet, närmast från Scandic Hotels som HR- och hållbarhetsdirektör. Utöver tung HR-erfarenhet har Lena en affärsbakgrund med ansvar för affärs- och kundutveckling.

Scroll to Top