Riskbruk & beroenderelaterad ohälsa i arbetslivet

Riskbruk och beroenderelaterad ohälsa upplevs ofta av HR och chefer som en av de svåraste sakerna att ta tag i. Rädslan för att ha fel gör att problemet håller sig dolt och kostar svenska arbetsplatser pengar, risker och lidande. Visste du att ungefär var femte medarbetare är drabbad? Men att endast cirka 3% identifieras? Vi vet att det lönar sig att satsa på preventiva aktiviteter samt rehabilitering för en anställd med beroendeproblematik. Varje satsad krona betalar sig mångfalt i form av högre prestation, mindre sjukfrånvaro och positiv social påverkan. Vi går igenom hur ni som företag kan arbeta på ett effektivt och mänskligt sätt med denna fråga!

Scroll to Top