Puls eller årlig mätning, går de att förena?

Detta är ett inspirerande seminarium om modernt ledarskap och feedbackkultur. Den vänder sig till ledare och HR som står i valet mellan att behålla den årliga medarbetarenkäten eller byta till pulsade mätningar. Ted Axelsson (tech-entreprenör inom feedback) och Anette Östlin (ledarskapsutvecklare) menar att ledare behöver förutsättningar för att kunna agera i dagens snabbrörliga värld. Vi ger er svaret på hur ni arbetar modernt med en kombination av löpande mätningar och årliga fördjupningar – som stärker ledarskapet, engagemanget och skapar en ökad feedbackkultur.

Scroll to Top