Psykiskt stridsvärde – en modell för hantering av arbetsrelaterad stress i internationella militära insatser

Hur kan vi dra nytta av erfarenheter från den militära arena, i civila sammanhang?

Stridsvärde är ett begrepp som används för att bedöma hur ”redo” man är inför en given uppgift. Hur tränad, utvilad, rustad etc är man för att möta kända och okända prövningar.

Från att tidigare främst berört fysiska förutsättningar har man nu i större utsträckning börjat värdera psykologisk påverkan och våra mentala förutsättningar att hantera både kortvarig högintensiv stress och långvarig lågintensiv stress.
För att kunna bedöma det psykologiska stridsvärdet övertid, behövs verktyg och modeller som stöttar chefer och ledare i detta. I det här seminariet kommer jag berätta hur jag var med och utvecklade och implementerade en ide som lika väl kan fungera i civila företag och organisationer som i en militär kontext.

Ni kommer få flera konkreta exempel på hur vi identifierat grupper i behov av stöd med hjälp av metoden och hur vi framgångsrikt med små medel kunnat få dom på rätt spår igen.

Scroll to Top