Psykisk livräddning – Första hjälpen vid psykisk ohälsa

En föreläsning om hur du snabbt identifierar tecken på att en kollega drabbats av psykisk ohälsa och hur du bäst agerar.

Man kan, genom ett antal enkla åtgärder i en akut situation, förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, innan han eller hon kan få professionell behandling. Forskning visar på det faktum att tidig upptäckt genom att någon i ens närhet uppmärksammar en individ som drabbats av psykisk ohälsa kraftigt minskar risken för längre sjukfrånvaro samt leder till minskat lidande för den som drabbats. Studier pekar på att rädsla och okunskap är de största hindren från att agera då en kollega mår dåligt och då majoriteten av all sjukfrånvaro idag utgörs av psykiatriska diagnoser är första hjälpen vid psykisk ohälsa en lika viktig kunskap som hjärt och lungräddning.