NanoLearning – vägen till en lärande organisation

Som företagsledare står du inför många utmaningar samtidigt. Kompetensförsörjning, hållbarhet, lönsamhet, kundnöjdhet. Listan kan göras lång. Och så ett ökande hot från IT-attacker som gör hela organisationen sårbar. Alla dessa utmaningar har en sak gemensamt: det handlar om att ge dina medarbetare rätt förutsättningar för ett ständigt lärande. Idag är det många organisationer som vill skapa ett ’learning mindset’, men alltför många ser fortfarande lärandet som ett event, med obligatoriska e-learnings utan uppföljning, och smörgåsbord av digitala kurser som ingen har tid att genomföra. Vi på Junglemap vet att lärande är en process. Att det tar tid att förändra och påverka invanda beteenden. Det var därför vi uppfann NanoLearning. Ett distribuerat lärande som skapar just de organisatoriska förändringar som behövs.

Scroll to Top