Med tekniken i fokus men människan i centrum

Förändringstakten är hög. Generationsskillnaderna är påverkande. AI och automation tar avgörande plats i den tekniska utvecklingen. Avvägningen mellan lönsamhet och socialt ansvar är en balansgång. Analyserna är datadrivna men input kommer från människor. Utgångsläget är komplext men med avstamp där vi står idag spanar vi in i framtiden. Vad förväntar vi oss av morgondagens HR-system och vilka effekter vill vi att de ska ge? Hur kommer dessa system att påverka våra medarbetare och organisationer?
Annica Gilbertson, från Hogia HR Systems AB, kommer ta med er på en framtida trendspaning där tekniken möjliggör helt nya sätt att se på HR.

Scroll to Top