Livslångt lärande – snabba förändringar kräver att organisationen har en kollektiv inlärningsförmåga

Vi är mitt i en kompetensrevolution. Teknologi transformerar organisationer, efterfrågad kompetens ändras mycket snabbt och organisationer har svårt att få tag på de förmågor de eftersöker.

För att säkra att vi har rätt kompetens i organisationen kan vi inte bara rekrytera – vi måste jobba med de befintliga resurserna. Man behöver få till en kultur av kontinuerligt lärande.

Människor väljer att söka sig till organisationer som hjälper dem att fortsätta växa och utvecklas, därför att kompetens har blivit den nya hårdvalutan på arbetsmarknaden. Genom att utveckla sin kompetens så fortsätter jag att vara efterfrågad, vilket skapar en långsiktig jobbtrygghet. Anställningsbarhet framåt handlar mindre om vad jag redan kan och mer om min kapacitet och vilja att lära.

HRs roll framåt – Att säkra kompetens kontinuerligt!

Scroll to Top