Ledarskapets betydelse vid kriser och krig

Vi är i en historisk vändpunkt. Vi genomlever en tid som innebär ett oåterkalleligt slut på tiden ”från Berlinmurens fall till frihetstid” vänder till och ”där vi inte vet vad som komma skall”. De senaste två årens lärdomar och erfarenheter understryker behovet och vikten av ett gott ledarskap.

Föreläsningen fokuserar på betydelsen av ett gott ledarskap i tider av transformation och tryck. Vilka möjligheter ligger framför dig och oss just nu? Hur leder vi för en hållbar värld?

Ida tar kliven långt utanför traditionella ramar och engagerar för att skapa framtidens välfärd. Ida är en skicklig strateg och inspirerande visionär och hon arbetar aktivt med normkritiska frågor och värdebaserat ledarskap där mod, omtanke och handlingskraft är ledorden.

Scroll to Top