Krisledningsförmåga & stöd utan att störa – hur gör vi?

Utifrån sin djupa erfarenhet från arbete med krisledning inom kommuner, länsstyrelse och internationella företag berättar Anders kring de grundläggande egenskaper som karaktäriserar en fungerande krisledning. Anders kommer beskriva vilka problem som vanligen kan uppstå under krisledning, dess orsaker samt hur dessa kan lösas. Seminariet börjar med en enklare diskussion kring begreppet ”Kris” och övergår i en fördjupning kring vilka egenskaper som visat sig vara framgångsrika i krisledningsarbetet. (30 minuter)

Baserat på sina erfarenheter från leverans av krisstöd till sjukvårdspersonal under pågående pandemi så kommer Mikael komplettera Anders del och prata lite om mjuka värden och nyttan av att kunna stödja sin personal under pågående arbete/insats/kris utan att störa eller förstöra – det individanpassade ledarskapet. Hur man kan tänka, hur det kan genomföras och fallgropar. (15 minuter)

Scroll to Top