Kompetensförsörjning från olika perspektiv

Stora förändringar medför även nya sätt att tänka kring kompetensförsörjning både inom intern utveckling och nyrekrytering. I Leaders Alliance paneldebatt kommer representanter från olika roller och företag att dela sin syn på framtidens kompetensförsörjning. Hur bör vi förändra vårt arbetssätt för att attrahera och motivera ny och existerande personal för att säkra att humankapitalet växer i samma takt som organisationen? Vad finns det för framgångsfaktorer att implementera och vilka fallgropar ska man undvika?

Varmt välkommen till Leaders Alliance paneldebatt där du får ta del av hur medlemmar från våra nätverksgrupper; VD, HR-chef och affärsutvecklingschef ser på samma utmaning inom kompetensförsörjning.

Scroll to Top