Kommunikation i teamet – Nyckeln till framgång?

En Afternoon Tea med Belbin

80% av vår tid på jobbet går till kommunikation i möten, på telefon och via e-post. Medan samarbetet har ökat, är navigering i relationer fortfarande en knepig affär, kantad med missförstånd, till exempel att ta en anmärkning ur sitt sammanhang eller feltolka någons ton eller kroppsspråk.

Så om vi vet att kommunikation är viktigt, hur går vi tillväga för att analysera, mäta och förbättra hur vi interagerar med andra? Och hur säkerställer vi att gruppmedlemmar delar detta lärande och använder det för bästa effekt?

Med Belbin Teamroller kan vi förstå inte bara vad folk säger utan hur de säger det – och hur de tar emot. Om två personer har väldigt olika teamroller med få styrkor gemensamt kan de misslyckas i stället för att lyckas, helt enkelt genom att se situationen ur två olika perspektiv.

Begränsat antal platser – intresseanmälan är stängd men du är välkommen ner till E5 för en eventuell reservplats.

Om Belbin Sverige AB:

Belbin är ett konsultföretag vars huvudverksamhet är att representera Belbins forskning, tester och verktyg i Sverige och Malta. We train the trainer.

Vi ackrediterar och licensierar konsulter, psykologer, HR personer i Belbins teorier, verktyg och testinstrument. Vi genomför också föreläsningar och konsultarbete när det gäller utveckling av team, ledningsgrupper, projektteam etc. Vi erbjuder licensiering i Belbin Team Skills®, ackreditering i Belbin Teamroller™, licensiering i Teamopoly®, ackreditering i Get Set och vi säljer Belbins olika teamövningar, DVD och böcker.

 

Scroll to Top