IT-säkerhet är ingen teknikfråga – det handlar om människor

Digitalisering är inte en IT-fråga. Alla som jobbar med HR vet att den digitala transformationen handlar om hur vi som individer kan ta till oss digitaliseringens fördelar. Men också om hur vi hanterar dess utmaningar och risker. Vi vet att det inte är mer teknik som är lösningen. I stället handlar det om att skapa en fungerande säkerhetskultur, där en av nycklarna är en tillitsfull organisationskultur där medarbetare uppmuntras att stanna upp och tänka till. Där den som ställer frågor också får positiv feedback, och där vi inte betraktar IT-säkerhet som något vi klarar av med ett event nån gång per år, utan nåt vi arbetar regelbundet med året runt. För säkerhet är ingenting vi har – det är nåt vi gör. Tillsammans.

Scroll to Top