Innovation och profession – HR i den digitala transformationen

HR-rollen är idag mer central än någonsin och har en stor roll i både strategiska och operativa frågor i våra verksamheter. På HRs bord ligger dessutom ett ansvar för några av vår tids största samhällsfrågor. När verksamheterna transformeras i takt med att samhället förändras, vilka möjligheter och utmaningar ställs då HR inför? Och vilken betydelse har innovation och profession för att lyckas med HR-arbetet?

Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening, har en nyfikenhet och en stark vision om vad framtidens HR är. De förändringsresor som hon varit med och drivit har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Lena har en gedigen senior HR-erfarenhet, närmast från Scandic Hotels som HR- och hållbarhetsdirektör. Utöver tung HR-erfarenhet har Lena en affärsbakgrund med ansvar för kundutveckling och försäljning.

Scroll to Top