Ica:s Växthus för medarbetardrivet lärande

När kampen om talangerna hårdnar på arbetsmarknaden blir det än viktigare att utveckla nya arbetssätt för att behålla och utveckla våra medarbetare. På ICA är lärande och utveckling en naturlig del av kulturen, men också en strategisk fråga för att möta den tilltagande bristen på kritisk kompetens inom exempelvis IT/Tech.

Ica:s Tech-Greenhouse är ett nytt och unikt initiativ för lärande med syfte att tillvarata medarbetares driv och vilja till utveckling, möta framtidens behov av kompetens och skapa nya arenor och mötesplatser inom bolaget där medarbetare får rätt förutsättningar att växa.

I det här seminariet delar vi med oss av drivkrafter, metoder och koncept för hur vi designar medarbetardrivet lärande och vad våra viktigaste lärdomar varit på vägen.

Scroll to Top