Hybridmöten: Skapa engagemang & få saker gjorda

Några av deltagarna sitter i rummet och några är med på Teams – det kan lätt bli stökigt, svårt att hålla ihop mötet. Det goda med pandemin är att vi omfamnat det digitala mötet som vårt primära sätt att samverka och fått utrustningen att fungera. Nu går vi gradvis tillbaka till fysiska möten som kombineras med digitala möten. Hur gör man för att få teknik, mötesform och samarbetet att fungera? Hur skapas hybridmöten där alla känner sig engagerade och får saker gjorda? Hur göra möblering av rummet, teknisk utrustning och diskussioner?

Jens-Peter Edgren är utbildare och möter ofta situationer där kursdeltagarna är både i rummet och på Teams.

  • Hur ett rum kan utrustas & möbleras
  • Hur man skapar nya arbetssätt med Hybridmöten
  • Checklistor för möblering, utrustning och mötesformer

Checklistor, ett gott skratt och arbetssätt för att få Hybridmöten att fungera.