Hur kan vi utveckla långsiktig kompetensutveckling- och varför?

Hur skapar vi en organisation präglad av empowerment, där medarbetarnas fulla potential och motivation är grunden till framgång? Hur kan vi främja arbetsglädjen och upprätthålla långsiktigheten i utvecklingen?

De flesta har en klar bild över hur de vill att organisationen ska fungera, men verkligheten matchar sällan ”idealet”.  Okunskapen kring vikten av medarbetarnas kompetensutveckling är stor. Investeringar görs ofta inom områden som inte gynnar företaget i önskad utsträckning. Vilka fallgropar ska man undvika?  Vilka strategier bör man följa för att nå dit man vill, eller högre?

Scroll to Top