HR – Profession och innovation. Dags för nästa kliv

HR-rollen är idag mer central än någonsin. Under pandemin riktades ljuset på vår profession och vi har visat att vi löser stora utmaningar under press. På HR:s bord ligger ett ansvar för några av vår tids största samhällsfrågor. När verksamheterna transformeras i takt med att samhället förändras ställs HR inför nya utmaningar. Vår förmåga att verka i vår profession och visa ledarskap inom innovation är helt avgörande för organisationer framåt.

Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening, har en nyfikenhet och en stark vision om vad framtidens HR är. De förändringsresor som hon varit med och drivit har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Lena har en gedigen senior HR-erfarenhet, närmast från Scandic Hotels som HR- och hållbarhetsdirektör. Utöver tung HR-erfarenhet har Lena en affärsbakgrund med ansvar för affärs- och kundutveckling.