HR + Innovation = Värdeskapande innovationskraft

I en värld där förändring är det enda konstanta krävs ständig förnyelse. Företag behöver digitalisera sig, bidra med gröna innovationer, samt hitta nya sätt att organisera sig i en alltmer konkurrensutsatt och komplex värld.

Det ställer stora krav på både medarbetare och ledare att leverera nytänkande och innovation. Är du nyfiken på hur ditt företag kan skapa en intraprenöriell organisation som främjar nytänkande och innovation? Välkommen till ett spännande seminarium där innovationskraft byggt på mångfald, inkludering och balans är i fokus.

Scroll to Top