Professionell coaching stärker svenskt näringsliv

Hållbara team – vägen till välbefinnande & resultat

Låt oss ge dig en inblick i effekterna av teamcoaching enligt ICF:s kärnkompetenser och riktlinjer, ett precisionshantverk i tiden.

Teamcoaching är ett samarbete i en medskapande och reflekterande process med ett team, dess dynamik och relationer, på ett sätt som inspirerar till att maximera sina förmågor och potential för att nå sitt gemensamma syfte och gemensamma mål.

I välfungerande team skapas dynamik, innovationskraft och trygghet. Att vara en del av ett stabilt team i rörelse har rent historiskt varit viktigt för vår överlevnad och, för vår hjärna, är det än i dag. Människans välbefinnande ökar med 66% när man är en viktig del i ett team med gemensamt syfte, identitet, mål och ansvar.

Välkomna!