Hållbara medarbetare

Hur blir man sitt bästa jag på jobbet? En föreläsning som tar upp sambandet mellan fysisk aktivitet, stress, smärta och arbetsförmåga och vilken effekt en nedsatt arbetsförmåga har på företagets produktivitet. Hur skapar man utrymme för goda levnadsvanor på jobbet?

Välkommen till ett spännande samtal om vad som definierar en hållbar människa och hur vi skapar goda förutsättningar för ett ökat välbefinnande här och nu men också som en del i arbetet med att förebygga mental och fysisk ohälsa.

Scroll to Top