Hållbar kompetensstrategi oavsett trend – Rätt kompetens på rätt sätt i rätt tid

Yttre faktorer som digitalisering och teknisk utveckling påverkar vilka kompetenser vi har behov av. Idag finns en risk att tappa fokus bland trender och det råder hög utvecklingstakt. En hållbar kompetensstrategi kan därför vara avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft!

På 30 minuter ska vi titta närmare på kompetens- och medarbetarutveckling med fokus på:
Kartläggning – Vilken kompetens har vi idag?
Förutsättningar – Tar vi tillvara på kompetensen?
Planering – Hur säkrar vi rätt kompetens över tid?

Vi vill inspirera och ge konkreta förslag på hur ni kan jobba smart och strategiskt med er kompetensförsörjning!

 

Scroll to Top