Framtidens utmaningar inom HR och Lön

Lönespecialistbolaget Kontek fortsätter inkludera smart teknik och erbjuder helt webbaserade lösningar för hela löneprocessen oavsett vilken bransch du är verksam inom. Utifrån sin långa och gedigna erfarenhet från lönebranschen har Kontek växlat upp inom HR och erbjuder numera allt ifrån HR-tjänster till HR-system i teknisk framkant.

Med Kontek väljer du som kund önskad tjänstenivå;
Du gör jobbet – molntjänstavtal där du själv utför löneadministrationen
Vi gör jobbet – en komplett outsourcinglösning för hela löneprocessen
Vi hjälps åt- du utför löneadministration men tar hjälp av oss vid behov.

Välkommen till ett inspirerande informationspass där vi sätter fokus på framtidens utmaningar för oss som jobbar med lön och HR.

Scroll to Top