Företrädesrätten, går den först, eller?

Är ni i expansionsfas och i tagen att anställa, grattis! Då är det viktigt att ha koll på vilka regler som omgärdar företrädesrätten till återanställning och företrädesrätten till utökad anställning. Dessa rättigheter och dess relation till exempelvis andra anställdas rättigheter kommer att behandlas på detta seminarie. Efter föredraget finns tillfälle för dig att få svar på dina frågor av någon av våra arbetsrättsjurister på plats.