Ett nytt arbetsliv kräver nya arbetssätt!

De senaste 30 åren har vi gått från ett industrisamhälle till ett globalt informationssamhälle med allt högre krav på personligt ansvar, leverans och tillgänglighet och allt större fokus på teknik som hjälpmedel i vår tillvaro. Det går inte längre att göra allt som finns att göra och arbetstiden minskas av ständiga avbrott och möten. Konsekvensen blir högre stress, mindre produktivitet och mer övertidstimmar! Detta seminarium kommer handla om att förbättra ditt arbetssätt med både teknik och metodik.