Där andra ser problem ser jag möjligheter

“Årets Ledare har skapat psykologisk trygghet i verksamheten och ett klimat där de anställda kan lära av varandra och där det är tillåtet att göra fel. Genom att vara sig själv, erkänna sina brister och visa öppenhet, har denna ledare ytterligare stärkt organisationen och skapat förutsättningar för lärande, innovation och engagemang.”
– motivering till vinsten av Årets Ledare på Recruitment Awards

För mig är det viktigt att vara nära människorna i verksamheten i mitt dagliga ledarskap, viktigt att förstå den verksamhet som vi alla jobbar i. Den är under ständig förändring vilket gör att jag måste vara ständigt närvarande, nyfiken och förstå utmaningarna. Det gäller att vara lösningsorienterad, se alla och ställa om snabbt i vår bransch. Jag har en stark tro på att (nästan) allt går och försöker att alltid se möjligheter och på så sätt styra framåt men även kunna byta riktning när omvärlden så kräver. Det är min skyldighet för att medarbetarna inte ska tappa riktning, lust och energi.

I ett samtal med vår moderator kommer Erica Gjälby att diskutera ledarskap, dess dimensioner och sin egen resa som ledare.

Scroll to Top