Chefens ansvar: Att hantera psykisk ohälsa

Det är viktigt att chefer inser att deras attityder avspeglar sig i den psykosociala arbetsmiljön. Chefer behöver bli bättre på att känna igen psykisk ohälsa och stödja den anställde att söka hjälp i tid. För att kunna ge stöd till anställda bör chefer få bättre förutsättningar och kunskap om psykisk ohälsa.
Det är bättre och billigare att förebygga psykiska sjukdomar istället för att åtgärda efteråt. I det arbetet är chefen en central person, och det handlar om att rusta chefen för arbetet. Öka chefers kunskap så att man i nästa skede kan sätta in interventioner eller åtgärder. Åtgärder som föreläsningar i ångest, depression och stress är alla lika viktiga.

Scroll to Top