Bryta isen

Hur vi når våra mål trots strukturella hinder – metoder för ett lyckat självledarskap

Som f.d. elitidrottare vet hon vad som krävs för att nå framgång: ett effektivt självledarskap. Det handlar till stor del om förmågan att styra sina tankar och beteenden mot uppsatta mål. Maria ger i sin föreläsning konkreta verktyg till hur man kan utveckla sin förmåga att leda sig själv, genom att bland annat:
• Ha ett mål i sikte för att veta vart man är på väg
• Komma till insikt med vilket hårt och fokuserat jobb som krävs för att nå dit man vill komma
• Inse vilken betydelse den mentala inställningen har för möjligheterna att nå förändring och sina mål

Som föreläsare inspirerar och motiverar Maria sin publik genom att använda verktyg och metoder tagna direkt från hennes karriär som elithockeyspelare. Marias karriär har varit kantad av många strukturella hinder som ensam tjej i en mansdominerad idrott, något som format hennes föreläsning till det den är idag. Viktiga budskap om jämställdhet, machokultur och inkludering kombineras med effektiva metoder för ett lyckat och hälsosamt självledarskap.