Bli en proaktiv organisation och skapa engagerade medarbetare

Kom och lyssna när jag berättar om hur man kan ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation i realtid. Dessutom går jag in på hur man skapar en proaktiv organisation där man tidigt kan se trendbrott kring kultur, engagemang och ledarskap – så att chefer kan stödja sina medarbetare på rätt sätt och kan lägga tid på det som verkligen skapar värde.

Alla studier pekar åt samma håll: Motiverade medarbetare presterar bättre och är mer lönsamma. Ett högt engagemang minskar dessutom personalomsättningen och skapar stolthet bland medarbetarna.

Lär dig mer om:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – hur det påverkar verksamheten
  • Vad innebär det att vara en proaktiv ledare och organisation