Bli ditt bästa jag

Det florerar en mängd olika definitioner och litteratur kring order självledarskap. Men vad kan egentligen självledarskap bidra med för en själv som individ för att bli sitt bästa jag? Hur kan man applicera självledarskap i arbetslivet för att uppnå mål på företagsnivå? Och hur kan man skapa bästa förutsättningarna för självledarskap i ett digitaliserat arbetsliv?

Johannes Hatem, medgrundare av psykologtjänsten Mindler, och Victoria Trepp, chefspsykolog på Mindler, berättar hur man konkret kan gå tillväga för att lyckas med gott självledarskap på individ- och chefsnivå i en digital kontext.