Bästa coachresultat genom rätt upphandling

Att skapa värde i en upphandling är något som experterna Anna Larka från upphandlingsmyndigheten och Magnus Johansson från Företagarna berättar mer om. Och ICF Sverige lanserade under våren 2022 en guide, ”Ställ krav på din coach det gör vi!” – en guide för att stärka professionell coaching och bidra till att både beskriva yrkesrollen samt beskriva konkret checklista vid beställning av coaching. Professionell coachning har visat sig ha mycket goda effekter på organisationers centrala framgångsfaktorer vilket lett till att coachyrkets status är på uppgång. Detta har lett till att allt fler företag ställer högra krav när de anlitar externa eller interna coacher för att få önskat resultat. Tillsammans samtalar vi kring temat värde, upphandling och beställarkompetens.

Scroll to Top