Att leda genom att förstärka det som funkar

Att jobba aktivt med att förstärka det som redan fungerar bra är ett framgångsrikt och uppskattat sätt att leda verksamheten framåt. Det kallas hälsofrämjande ledarskap.

Under seminariet berättar Lisa Markström hur du leder med fokus på dina egna och arbetsgruppens styrkor. Det handlar om att utgå från det som fungerar bra i en process där ni ständigt utvärderar och förbättrar arbetet tillsammans. Ett arbetssätt som bygger på lärande och delaktighet leder till engagemang, bra arbetsklimat och goda resultat.

Scroll to Top