Att leda förändringsresor – framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsrika projekt är temat för denna föreläsning från HR-systemleverantören Flex Applications. Vad kännetecknar en lyckad projektprocess? Vilka utmaningar uppstår när verksamheter står inför systembyten och organisationsförändringar? Utifrån ett leanbaserat arbetssätt och framgångsfaktorer som kunddialog, tydlig ansvarsfördelning och prestigelöshet delar man med sig av sina erfarenheter från de verksamheter som man har guidat på resan mot en effektivare personaladministration. Det bjuds på konkreta exempel och verkliga scenarion från ett team som har mångårig erfarenhet av projektledning och hundratals systemimplementationer bakom sig. Under 2019 utsågs man till en av finalisterna i tävlingen ”Årets HR-systemprojekt” som anordnas i samarbete mellan Forum4IT och HerbertNathan & Co för framstående insatser i ett av sina genomförda kundprojekt.

Scroll to Top