Arbetsplatstester – kränkning eller nödvändig proaktiv åtgärd?

Alla är överens, missbruket ökar i Sverige och på arbetsplatsen. Den nya generationen har helt andra drogvanor och acceptans, kombinerat med ett ökat utbud, lägre priser och enklare tillgänglighet blir det en perfekt storm. Men hur gör man för att motarbeta det och vilka åtgärder fungerar faktiskt? Seminariet tar upp tidiga tecken på missbruk, problemets storlek, konsekvenserna om man låter det gå oupptäckt och hur man som arbetsgivare kan agera så proaktivt och preventivt som möjligt.

Scroll to Top