Är ert ledarskap motorn eller bromsen för lönsamhet?

Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att nå verksamhetsmålen. Tyvärr kan ledarskapet också vara det som hindrar framgång, bromsen som ständigt ligger i. Ta del av konkreta och praktiska exempel på hur ledarskapet kan användas för att nå era mål.

Anna-Maria Waara, erfaren chef, management- och ledarskapskonsult kommer att konkretisera det mest effektiva ledarskapet och ge er svar på vilka ledarbeteenden som gynnar tillväxt, innovation och lönsamhet.

Scroll to Top