AI – din framtida kollega?

På några få år har AI och Machine learning klivit över från vetenskap till att börja bli en del av vår vardag. Den nya tekniken skapar nya möjligheter till effektivisering och automation. Men vad händer egentligen inom organisationen och i samspelet mellan individerna när våra mänskliga relationer kompletteras med digitala botar. Förstår vi konsekvenserna och har vi beredskap för att hantera de utmaningar som kan uppstå? Seminariet belyser den utveckling som pågår, de möjligheter som uppstår och vilka frågor vi bör ställa oss inför framtiden.

Scroll to Top