Agera och vinn en hälsosam, kostnadseffektiv arbetsplats

Det är vanligt med riskbruk eller beroende bland medarbetarna och det är också ett ämne som intresserar många, men kan vara svårt att få in naturligt på arbetsplatsen.

Som ett led i ert rehabiliteringsarbete och insatser för att förebygga ohälsa bjuds du in till ett inspirerande seminarium där temat är beroende.

Vi kommer att  fördjupa dina kunskaper inom riskbruk och beroenderelaterad ohälsa på arbetsplatsen och om nutidens distansarbete.

Social distans ökar riskerna att återfalla i, eller bibehålla ett aktivt missbruk.

Vi går kort igenom hur du kan se signaler och hantera detta:

  • Alkohol, droger, läkemedel, spel och medberoende.
  • Konsekvenser för medarbetaren vid distansarbete.
  • Tidiga signaler
  • Agera och hantera
Scroll to Top