Afternoon Tea(m) med Belbin Sverige AB

Begränsat antal platser, föranmälan krävs med möjlighet till ”efterinsläpp”. Maila ditt namn, titel och företag till inger@belbin.se. Du får en bekräftelse med vändande mail.

Varför och när ska vi använda team?
Vi ägnar mycket tid åt att utforska vad som får team att fungera och hur man kan förbättra deras effektivitet, men hur ofta stannar vi upp och tänker på varför och när vi i första hand ska använda team?
Vi vet att teamen blir allt viktigare. År 2016 uppgav en artikel i Deloitte University Press: ”Förmågan att snabbt bygga, förmedla, upplösa och reformera team är en kritisk färdighet för dagens organisationer!”
Så vilka fördelar har team framför individer? Och hur drar vi nytta av fördelarna med teambete, samtidigt som vi undviker fallgroparna?

Team erbjuder mångfald
En person kan inte göra allt lika bra. I team kan individer dela med sig av sina styrkor i kompletterande roller för att ge meningsfulla resultat. Med den interpersonella dynamik som teamarbete skapar, erbjuder samarbete mer än summan av dess delar. Ditt team behöver en sammansättning av teamroller som återspeglar dess syfte och mål, annars kan det bli så att “du inte vet vad du inte vet”.

Team främjar inlärningsmöjligheter
Tillsammans med mångfald gynnar arbete i team individer som vinner på att utsättas för sina kollegors olika tillvägagångssätt, erfarenheter, perspektiv och färdigheter. Förutom våra “naturliga” eller föredragna teamroller har vi alla hanterbara teamroller – beteenden som vi kan anta då och då – och som kan odlas för att lägga till ytterligare en sträng på vår lyra. Att se andra i aktion använda dessa roller är ett bra sätt att lära sig.

Team kan ta itu med mer komplexa problem
När komplexiteten ökar kan uppgifter falla utanför individens räckvidd. Enligt Ernst & Youngs studie från 2013: ”Nästan 9 av 10 företag som undersökts i denna rapport håller med om att de problem de nu står inför är så komplexa att team är nödvändiga för att tillhandahålla effektiva lösningar.

Team erbjuder flexibilitet
Enskilda medlemmar kan komma och gå och erbjuda sina färdigheter, expertis och teamrollbidrag i det skede de behövs som mest och sedan gå vidare under projektets gång. Enskilda aktiviteter kan samordnas effektivt för att hjälpa människor att arbeta mer effektivt, spara tid och undvika frustration.

Team levererar snabbare resultat
När teamen fungerar optimalt och arbetsbelastningen delas till fördel är framstegen snabbare än individuella ansträngningar.

Team kan spegla organisatoriska värden
Ett starkt team kan vara ett mikrokosmos av organisationen, som ansluter sig till dess värderingar och arbetar för ett gemensamt syfte och ett gemensamt mål. När ett team arbetar i harmoni med bredare mål kan känslan av tillhörighet och engagemang i teamet också sträcka sig till organisationen, vilket ger medarbetarna en ökad känsla av lojalitet mot sitt företag.

Team gör oss inte bara till bättre medarbetare, de gör oss till bättre människor
Team är den mänskliga sidan av arbetet. För att vara en effektiv teammedlem måste du lyssna på andra och visa lyhördhet för deras känslor och behov. Googles Project Aristoteles – deras forskning om effektiva team – fann att empati och att man turades om i konversationen ledde till psykologisk säkerhet, den bästa förutsägelsen för framgång.

Nästa steg – Redo att optimera teamet?
Belbin kan hjälpa till att identifiera individuella styrkor och ge råd om hur du fördelar arbetet mest effektivt inom ditt team. Är du redo att optimera ditt team? Börja din Belbin-resa idag. Vi hjälper dig gärna att få ut det mesta av individer och team.
Samtliga deltagare erbjuds att genomföra en individuell Belbinkartläggning med kollegornas syn på hur de bidrar, relaterar och samverkar.

Målgrupp: Chefer, Ansvariga för utveckling & utbildning av personal, HR-chef, HR-partner, Utbildare, Tränare.

Scroll to Top