5 trender inom framtidens arbetsliv

Pandemin har lett till att svenska arbetsplatser måste ställa om mot arbetssätt som tidigare definierades som framtidsorienterade. Framöver kommer fokus vara på hybridmöten, flexibilitet och ett hållbart arbetsliv både för medarbetare och miljön. Det som tidigare var trender är nu verklighet. Office Management arbetar med att skapa framtidens arbetsplatslösningar och ser hur de nya behoven ställer nya krav på kontorsutformningen – inte minst mötesrummen och kontoren kommer att behöva fylla fler funktioner än de tidigare gjort.

Peter Uddfors berättar om trenderna inom framtidens arbetsliv och pandemins effekter som har skyndat på utvecklingen av framtidens kontor. Han kommer ge handfasta tips om teknik och verktyg som behövs för att skapa framtidens arbetsplats.