5 tips som gör dig till en bättre ledare på distans

Att gå från att leda människor i en fysisk miljö till att göra detta på distans är en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog samt uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar. För att hjälpa dig tackla dessa utmaningar har vi samlat 5 användbara tips:

Behåll gamla rutiner
Håll kvar vid gamla rutiner men i annat format. Avstämningsmöten, måluppföljning och annat som är återkommande bör fortsätta precis som vanligt. Var noga med agendor, anteckningar och dokumentation för att göra det lätt för mötesdeltagarna att hitta vad som sagts och blivit bestämt.

Arbeta för en känsla att alla arbetar i samma team även på distans
Det är viktigt att kontinuerligt kommunicera med varandra, inte bara jobbrelaterade ämnen utan även privata. Du som chef behöver bry dig om hur medarbetarna mår och det är viktigt att ställa frågor och lyssna på svaren. Ha videomöten så ni ser varandra, både individuellt och i team. Frågan ”Hur mår du?” är viktigare än ”Hur går det?” Anordna en digital fika någon gång i veckan för att skapa en team-känsla.

Få teamet att prestera och leverera från hemmakontoret
Skapa tydliga mål för veckan och låt var och en komma fram till sina egna mål. Sätt upp en snabb check-in morgon och eftermiddag: Vad ska du ha gjort klart idag? Vad har du fokuserat på idag? Akta dig dock för att skapa en övervakarmentalitet som chef. Detta handlar om att du ska hjälpa dina medarbetare och skapa samhörighet.

Kommunikation är nyckeln
Skapa en struktur för hur ni ska kommunicerar med varandra. Kanske använder ni ett chattverktyg som Microsoft Teams eller liknande. Se till att du har en väl fungerande kommunikation med hela ditt team. Ingen får känna sig bortglömd utan alla behöver känna sig sedda – även i den digitala plattformen.

Fira tillsammans!
Fira tillsammans men digitalt! Fira att ni nått era mål, att någon fyller år eller skapa en digital AW. Att fira framgångar är en viktig del för att hålla motivationen och självförtroendet uppe.

Text: Josefin Holmberg, projektledare för Personal & Chef

Scroll to Top