Arbetsmiljön i hemmet - 5 tips för att undvika ökad psykisk ohälsa vid distansarbete

Riskbruk och beroende inom alkohol, droger och spel om pengar. Arbetsmiljön på hemmaplan är lika viktig som på företaget. Vi vet också att det är viktigt att kommunicera mer strukturerat, tydligare och målinriktat digitalt än om vi träffas personligen. Jag kommer ofta i kontakt med personer som har hållit upp länge i sin alkohol- eller spelkonsumtion, personer i riskbruk och personer med aktivt beroende som alla har eskalerat i sitt drickande, drogande eller spelande under distansarbete. Det är enkelt att inte märkas under dagen eller kanske medarbetarna misstänker något vid telefonsamtal eller vid ett digitalt möte utan att kunna sätta fingret på vad det är som är fel.

Nämndemansgården

Chefer behöver utveckla sin förmåga att kommunicera
Även den ledare som har varit duktig på att kommunicera på arbetsplatsen behöver steppa upp kommunikationsnivån vid distansarbete för att hitta eventuellt psykisk ohälsa inom riskbruk och beroende. Här listar vi 5 signaler för att ge dig några verktyg i arbetslivet:

1. Arbeta efter signalerna – hur mår din medarbetare?
Vi pratar mycket inom Nämndemansgården om att utgå från signaler i arbetslivet för att kunna mäta den psykiska hälsan hos personalen; arbetsprestation, relationer, personlighetsförändringar, incidenter, ekonomi, frånvaro/närvaro och fysisk förändring.

Detta gäller även vid distansarbete. Är du som chef eller HR hårt belastad och känner att din kommunikationsförmåga är på gränsen att brista? Ta regelbunden hjälp av en enkel medarbetarenkät som kommer visa tendenser om mående och erbjud webbinarium om beroendeproblematik för att få upp kunskap och tillit till att som medarbetare kunna kontakta sin chef vid behov.

2. Korta möten för- och eftermiddag utöver dagens arbetsmöten
Här gäller det att hålla en balans för att inte få för mycket eller för långa möten. En bra struktur är att starta måndagen på morgonen med en kort avstämning för teamet om hur veckan ska se ut. Ha dessutom, om möjligt, regelbundet bokat enskilt samtal för medarbetaren någon eftermiddag i veckan. Ett trevligt veckoavslut för personalen är en kort fredagsfika i mindre arbetsgrupper digitalt.

3. Strukturerad och rak kommunikation
Många har svårt att hålla energin uppe vid ensamarbete. Här kan du som HR eller chef vara tydlig med prioriteringsordning av uppgifter.

4. Påminn om att hålla arbetstider och rutiner
Några har svårt att avsluta dagen och andra har svårt att påbörja den. Påminn medarbetarna om vikten att hålla arbetstider och rutiner. Uppmuntra en lunchpromenad och att kollegor tar en gemensam lunch digitalt vid tillfälle.

5. Lyhörd & stöttande
Vissa dagar får du som arbetar hemma inte ett enda samtal på telefon eller digitalt. Du kanske pratar med din chef enbart när ni har gruppmöten. Jag vill poängtera ytterligare en gång att tänka likt vid punkt 2 att också ha spontana enskilda samtal någon gång då och då för att säkerställa arbetsmiljön hos dina medarbetare.

Text: Anna Stavréus, kundansvarig/ Case Manager, Nämndemansgården

Scroll to Top