5 TIPS FÖR ATT SKAPA EN SÄKRARE ARBETSMILJÖ
– FRI FRÅN MISSBRUK

1. Ge era chefer rätt utbildning
Det tar i snitt 7,5 år att upptäcka ett missbruk på arbetsplatsen. Varför? Tecken på missbruk och stress är förvillande lika, och att anklaga någon för att vara missbrukare är otroligt känsligt. Utan ett positivt drogtest som underlag är det oftast svårt för chefer att ta dialogen med medarbetaren som oftast nekar utan konkreta bevis. Med rätt utbildning till era chefer ökar chansen att missbruket upptäcks i ett tidigt skede vilket gör rehabiliteringen mer framgångsrik och mindre kostsam.

2. Ledningen visar vägen
Kommunicerar man att bolaget arbetar för en Alkohol-och drogfri arbetsmiljö sätter det tonen för hela företaget. Därefter krävs det en konkret handlingsplan som både inkluderar utbildning, slumpmässig testning och rehabilitering av de medarbetare som har ett bekräftat missbruk.

3. Omsätt ord till action!
Många företag har en utdaterad alkohol-och drogpolicy som aldrig har använts i praktiken, cheferna vet inte vad den innebär och medarbetarna har aldrig hört talas om den. Uppdatera policyn och säkerställ att alla medarbetare och chefer känner till vad som står i den.

4. Använd moderna drogtest
Internetdroger och läkemedel blir allt mer populärt att missbruka, både då det är smidigare att E-handla drogerna jämfört med att träffa en langare i person. Men även då de flesta drogtest inte klarar av att spåra sådana substanser idag. Använd därför drogtest som spårar så många droger som möjligt, så att inte missbruket går under radarn tills en olycka sker.

5. Inför slumpmässiga drogtester
Drogtester är avskräckande. Både för potentiella och befintliga medarbetare som inser att deras missbruk kommer bli upptäckt förr eller senare. Forumet Flashback är fullt av diskussionstrådar om vilka arbetsgivare som man ska söka sig till – och vilka man ska undvika, om man vill fortsätta med sitt missbruk.

Text: Pro Diagnostics

Scroll to Top