3 tips för att arbeta smart hemifrån

Effektivitetskonsulten Christopher Bernestrå ger sina 3 bästa tips för att arbeta smart hemifrån:

Skapa en arbetsplats
Det är lätt att arbetet och det privata flyter samman om man inte har en bestämd plats att arbeta på. Så har man ett kontor, perfekt, arbeta där! Om inte, välj en plats i hemmet som är din arbetsplats varje dag och när du jobbat klart så plockar du undan dator och annat för att slippa signaler om arbete på din fritid.

Ta pauser 
På kontoret får vi ofta avbrott och pauser genom att kollegor går förbi eller att vi ska fylla på en kopp kaffe. Men när vi sitter hemma så kan dessa pauser lätt glömmas bort och vi sitter för långa stunder. Det kan ibland leda till överansträngda ögon och huvudvärk. Så på morgonen bestämmer du dig för när du ska ta pauser och när du ska ta lunch. Sedan sätter du en timer på valfritt sätt!

Träffa kollegor online
Den sociala aspekten av arbetet är jätteviktig och många upplever att man har tappat den lite. Här ska vi försöka härma rutinerna vi haft på arbetsplatsen. Bjud in grupper för återkommande träffar online för fika, korta avstämningsmöten om hur man mår, lunch eller ett avslut och hejdå för dagen. Var kreativa och ring varandra mer spontant!

Scroll to Top